Strona główna

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jego celem jest objęcie całodobową opieką i leczeniem kobiet niewymagających hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
www.siostryfranciszkanki.pl