Lokalizacja

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych w Skrzeszewach stanowi zabytkowy zespół pałacowo – parkowy, położony na terenie gminy Pacyna, województwo mazowieckie.


W pokojach zainstalowany  jest system przywoławczy, w celu przywołania personelu w sprawach nagłych. Jest też centrala telefoniczna, pozwalająca na kontakt telefoniczny podopiecznych z rodziną czy znajomymi.

W Zakładzie zainstalowane są wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne, takie jak winda, podnośniki do kąpieli i przewożenia chorych, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, poręcze na korytarzach.

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii, w łazienkach wanny do hydroterapii, odpowiedni sprzęt do rehabilitacji przyłóżkowej: łóżka z oprzyrządowaniem do rehabilitacji, rotory do kończyn górnych i dolnych.

Gabinety zabiegowy i lekarski wyposażone są w  sprzęt wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.