Oferowane świadczenia

Osobom przebywającym w Zakładzie zapewnia się całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację, zapewnia się produkty lecznicze i wyroby medyczne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne i transport chorych. Podopieczne mają zagwarantowane pomieszczenia 2-3 lub 4 łóżkowe,  wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin, a także uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej

Udzielana jest też pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz psychicznych. Obecność na terenie Zakładu kaplicy i kapelana zapewnia Podopiecznym zaspokojenie potrzeb duchowych.  Dużą pomocą w zaspokajaniu wszelkich potrzeb jest bliska współpraca z rodzinami Podopiecznych