Wymagane dokumenty

Zakład opiekuńczo - Leczniczy dla Dorosłych
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Skrzeszewach
Skrzeszewy 26, 09-541 Pacyna, tel/fax (24) 285-89-60, e-mail: skrzeszewy@op.pl

***********************************************************************************
 

Ubiegając się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy skompletować i złożyć w kancelarii ZOL następujące dokumenty:

Decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta wydaje dyrektor w porozumieniu z lekarzem ZOL.
 

Skierowanie do ZakAadu OpiekuAczo – Leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego