Zakres usług

STANDARDOWY PAKIET ŚWIADCZEŃ:

 • badania i porady lekarskie
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • opieka i pielęgnacja chorych
 • badania i terapia psychologiczna
 • badania i terapia logopedyczna
 • terapia zajęciowa
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych
 • zapewnienie zleconych badań
 • zapewnienie zleconego transportu


RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Skrzeszewach udostępnia dokumentację medyczną bezpłatnie zgodnie z art.26, i art.28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzecznika Praw pacjenta (Dz.U. 2017, poz.1318).
 
Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok wynosi 30 zł. brutto za każdą rozpoczętą dobę.